Rychlé vyhledávání
Počet nemovitostí v nabídce: 18

Daně, daně, daně!!!

25.1.2017 Při vstupu do nového roku bychom neměli zapomínat na to, co se událo v roce loňském. více informací... »

Předkupní právo nově

18.1.2017 Copak nám přináší první novela občanského zákoníku ve vztahu k nemovitostem? více informací... »

Předkupní právo.

30.8.2016 Podstatou předkupního práva více informací... »

Jak je to s oznamovací povinností daně z příjmu?

18.8.2016 Poplatník je podle § 38v zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu více informací... »

Nacházíte se: Naše služby » Daně, daně, daně!!!

Daně, daně, daně!!!

25.1.2017

Při vstupu do nového roku bychom neměli zapomínat na to, co se událo v roce loňském.

Při vstupu do nového roku bychom neměli zapomínat na to, co se událo v roce loňském. Dovoluji si připomenout všem svým klientům, kteří v roce 2016 mým prostřednictvím prodali nebo koupili nemovitost, že termínem podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí je 31. 1. 2017. V tomto termínu jsou povinni daňové přiznání podat všichni, kdož v loňském roce nabyli do vlastnictví nemovitost (pozemek, stavbu, jednotku).

 Dílčí daňové přiznání jsou povinni podat ti, kdo v roce 2016 nemovitost prodali, ale v daném kraji jim ještě nějaká nemovitost zbyla.

Ti prodávající, kteří v r. 2016 prodali a už v daném kraji žádnou nemovitost nevlastní, jsou povinni tuto skutečnost oznámit příslušnému finančnímu úřadu.

K podání daňového přiznání si dovoluji připojit i několik užitečných informací:

 - daňové přiznání podává ten, kdo je vlastníkem nemovitosti k 1. 1. 2017.

 - za nemovitost v SJM nebo ve spoluvlastnictví může podat daňové přiznání pouze jeden z manželů nebo spoluvlastníků a ten také uhradí příslušnou daň za celou nemovitost.

- poplatník, který má aktivní datovou schránku je povinen podat daňové přiznání jejím prostřednictvím (pokuta za porušení je bez výjimky 2.000,-- Kč).

 - formulář daňového přiznání je možno stáhnout na webu finanční správy

http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu

nebo vyplnit s možností odeslat datovou schránkou na daňovém portálu (tiskopis lze vybrat v liště vlevo) https://adisdpr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces

- penále za opožděné podání daňového přiznání běží od šestého pracovního dne od uplynutí lhůty (letos lze bez sankce podat DP ještě 7. února 2017) a činí 0,05 % stanovené daně za každý den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně (maximálně 300.000,-- Kč). Pokuta se nepředepíše, pokud nepřekročí 200,-- Kč.

- daň je splatná 31. května 2017, pokud je vyšší než 5.000,-- Kč, je možné ji rozložit do dvou stejných splátek, přičemž ta první se musí uhradit do 31. 5., druhá do 30. 11. 2017

 - daň nižší než 30,-- Kč se nehradí s výjimkou daně za spoluvlastnický podíl na pozemcích, ze kterých se daň předepisuje vždy, a je vždy v minimální výši 50,-- Kč (i kdyby při výpočtu vycházela nižší).

 - den úhrady je ten, kdy dostane příslušný finanční úřad peníze na účet, není-li uhrazeno, od pátého dne po splatnosti (31. 5.) nabíhají poplatníkovi úroky z prodlení, které jsou v současnosti 14,05 %. Nepřesáhnou-li 200,-- Kč, nepředepisují se.

- daň je možné uhradit prostřednictvím SIPO, oznámení o tom musí poplatník doručit na příslušný finanční úřad do 31.1.2017.

 - finanční úřad zasílá na adresu poplatníka složenku s údaji pro placení platbě, od letošního roku může poplatník požádat o zaslání informací e-mailem. Písemnou žádost musí doručit do 15. března 2017 na příslušný finanční úřad.

 Pokud v letošním roce Vy, anebo někdo z Vašeho okolí hodlá prodat, či koupit nemovitost, dovolujeme si Vám nabídnout spolupráci – kompletní realitní i daňový servis je u nás samozřejmostí J

Ivan Horňák