Rychlé vyhledávání
Počet nemovitostí v nabídce: 18

Daně, daně, daně!!!

25.1.2017 Při vstupu do nového roku bychom neměli zapomínat na to, co se událo v roce loňském. více informací... »

Předkupní právo nově

18.1.2017 Copak nám přináší první novela občanského zákoníku ve vztahu k nemovitostem? více informací... »

Předkupní právo.

30.8.2016 Podstatou předkupního práva více informací... »

Jak je to s oznamovací povinností daně z příjmu?

18.8.2016 Poplatník je podle § 38v zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu více informací... »

Nacházíte se: Naše služby » Jak je to s oznamovací povinností daně z příjmu?

Jak je to s oznamovací povinností daně z příjmu?

18.8.2016

Poplatník je podle § 38v zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu

povinen oznámit správci daně příjem nad 5.000.000 Kč i v případě, že tento příjem je osvobozený od daně z příjmu.

Tato povinnost se však nevztahuje na příjmy z prodeje nemovitých věcí evidovaných v katastru nemovitostí!

  • viz § 38v, odst. 3 - ​povinnost dle odstavce 1 se nevztahuje na příjem, o němž může údaje podle odstavce 2 správce daně zjistit z rejstříků či evidencí, do kterých má přístup a které zveřejní na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Pokud klient prodává nemovitost za více než 5.000.000 a příjem z prodeje je osvobozený od daně z příjmu (např. ji má ve vlastnictví déle než 5 let nebo ji více než 2 roky užívá k bydlení), pak nemá povinnost tento příjem oznámit finančnímu úřadu. Údaje si finanční úřad získá dálkovým přístupem přímo z katastru nemovitostí.

Ivan Horňák