Rychlé vyhledávání
Počet nemovitostí v nabídce: 18

Daně, daně, daně!!!

25.1.2017 Při vstupu do nového roku bychom neměli zapomínat na to, co se událo v roce loňském. více informací... »

Předkupní právo nově

18.1.2017 Copak nám přináší první novela občanského zákoníku ve vztahu k nemovitostem? více informací... »

Předkupní právo.

30.8.2016 Podstatou předkupního práva více informací... »

Jak je to s oznamovací povinností daně z příjmu?

18.8.2016 Poplatník je podle § 38v zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu více informací... »

Nacházíte se: Naše služby » Předkupní právo nově

Předkupní právo nově

18.1.2017

Copak nám přináší první novela občanského zákoníku ve vztahu k nemovitostem?

K datu 1. ledna 2018 obnovuje předkupní právo mezi spoluvlastníky nemovitosti.

§ 1124

(1) Převádí-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké. Nedohodnou-li se spoluvlastníci o výkonu předkupního práva, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.

(2) Odstavec 1 se použije i v případě, že některý ze spoluvlastníků převádí podíl bezúplatně; tehdy mají spoluvlastníci právo podíl vykoupit za obvyklou cenu. To platí i v jiných případech zákonného předkupního práva.

Nově se zavede i možnost vzdát se předkupního práva mezi spoluvlastníky. Toto vzdání se předkupního práva bude zapsáno v katastru nemovitostí a bude platit i pro další nástupce spoluvlastníka.

§ 1125

Spoluvlastník se může vzdát předkupního práva podle § 1124 s účinky pro své právní nástupce. Jde-li o nemovitou věc zapsanou do veřejného seznamu, vzdání se předkupního práva se do něj zapíše.

V letošním roce tedy předkupní nabídky při prodeji podílu ještě neřešíme. V příštím roce se však znovu vrátí stav, který platil v době starého občanského zákoníku, kdy bude nutné předkupní právo mezi spoluvlastníky respektovat. S předstihem Vám platnost nových ustanovení připomenu a při prodeji Vašich nemovitostí Vám budu rád nápomocen J

V úctě Ivan Horňák

Ivan Horňák